Τετάρτη, 12 Μαΐου

Η σεξουαλική ικανοποίηση του ζευγαριού και η διάρκειά της στο χρόνο

Το σεξ είναι ο βασικός παράγοντας ικανοποίησης για τα περισσότερα ζευγάρια. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε νωρίτερα μέσα στο έτος μάλιστα, έδειξε ότι η θετική διάθεση που αποκομίζουν οι δυο σύντροφοι από την σεξουαλική επαφή έχει χρονική διάρκεια δυο ημερών και σχετίζεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τον έγγαμο βίο. Μια πιο πρόσφατη μελέτη όμως έδειξε ότι το 34% των γυναικών και το 15% των ανδρών που ζούσαν με το σύντροφό τους για τουλάχιστον ένα χρόνο είχαν χάσει το ενδιαφέρον τους για το σεξ.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική επιθυμία. Ένας από τους βασικούς είναι η συχνότητα της σεξουαλικής επαφής.

Μια μελέτη του 2016 είχε βρει ότι όσο πιο πολύ σεξ ανέφεραν τα άτομα ότι κάνουν τόσο πιο ευτυχισμένα ήταν. Οι ειδικοί ωστόσο αναρωτιούνται εάν και σε ποιο βαθμό η επιδίωξη της συχνής σεξουαλικής δραστηριότητας μπορεί τελικά να υπονομεύσει την ευτυχία. Άλλωστε επισημαίνεται ότι η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έδειξε ότι αυτοί που έκαναν σεξ μια φορά την εβδομάδα ήταν σημαντικά πιο ευτυχισμένοι από αυτούς που έκαναν λιγότερο συχνά. Οι περισσότερες φορές την εβδομάδα όμως δε βρέθηκε να σχετίζονται με ακόμα περισσότερη ευτυχία.

Ενδιαφέρον είχε επίσης το εύρημα σύμφωνα με το οποίο το σεξ είχε μεγαλύτερη επίδραση στην ευτυχία του ατόμου από το εισόδημα του. Εάν όμως το σεξ είναι τόσο σημαντικός παράγοντας για την ευτυχία των ατόμων γιατί παρατηρείται η μείωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος;

Διάφορα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η μείωση της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών παρατηρείται πιο συχνά στις γυναίκες, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και σε άτομα που διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, για τις γυναίκες έχει βρεθεί πως οι μακροχρόνιες σχέσεις συνδέονται με την επίτευξη καλυτέρων οργασμών αλλά ταυτόχρονα και με τη μείωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος. Μια πρόσφατη μελέτη μάλιστα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρήκε ότι το 34% των γυναικών που ζούσαν με το σύντροφο τους για ένα χρόνο τουλάχιστον δεν είχαν σεξουαλικό ενδιαφέρον, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ήταν 15%.

Οι παράγοντες που βρέθηκαν να συνδέονται με μειωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον στις γυναίκες ήταν η ανατροφή μικρών παιδιών, η πρόσφατη εγκυμοσύνη, η συμβίωση με σύντροφο, η διατήρηση μακροχρόνιας σχέσης, η ασυμφωνία με το σύντροφο ως προς το επίπεδο σεξουαλικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις.

Παράλληλα, η απουσία συναισθηματικής εγγύτητας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, η μη ικανοποίηση από τη σχέση και τα προβλήματα υγείας βρέθηκε ότι συνεισφέρουν στην απώλεια του σεξουαλικού ενδιαφέροντος και των δυο φύλων. Η ηλικία ήταν ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας. Οι άνδρες είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικού ενδιαφέροντος στις ηλικίες 35-44 και οι γυναίκες στις ηλικίες 55-64.

Μια γερμανική μελέτη βρήκε ότι όταν οι άνδρες ένιωθαν ότι οι σύντροφοί τους περίμεναν πάντα από αυτούς να πάρουν την πρωτοβουλία και να τις διεκδικήσουν σεξουαλικά, αυτό είχε αρνητική επίδραση στη σεξουαλική τους ικανοποίηση. Επιπρόσθετα, η διάσταση ανάμεσα στην πραγματική και την επιθυμητή συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας ήταν αρνητικός παράγοντας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Βρέθηκε επίσης ότι η ύπαρξη μιας σεξουαλικής δυσλειτουργίας, όπως είναι η διαταραχή της διέγερσης στη γυναίκα και η στυτική δυσλειτουργία στον άνδρα, δεν μπορεί πάρα να επηρεάσει την ικανοποίηση του ζευγαριού.

Ένας ακόμα παράγοντας που έχει εξεταστεί από τους ερευνητές, αν και τα ευρήματα δεν είναι συνεκτικά, είναι ο αυνανισμός. Μια τσεχική μελέτη βρήκε ότι ο αυνανισμός μειώνει τη σεξουαλική ικανοποίηση των γυναικών αλλά δεν επηρεάζει αυτή των συντρόφων τους. Βρέθηκε επίσης ότι ο αυνανισμός μειώνει το σεξουαλικό ενδιαφέρον των ανδρών αλλά δε σχετίζεται με καμία αλλαγή στη γυναίκεια διέγερση. Τέλος οι ερευνητές σημείωσαν ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα τους, όταν οι άνδρες έκαναν λιγότερο σεξ με τη σύντροφό τους αυνανίζονταν πιο συχνά ενώ στις γυναίκες ίσχυε το αντίθετο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που το 51.7% των ανδρών και το 17.8% των γυναικών δήλωσαν ότι είχαν αυνανιστεί μέσα στις 7 ημέρες που προηγήθηκαν της συνέντευξής τους για τους σκοπούς της μελέτης αναδεικνύεται πως ο αυνανισμός είναι σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την ικανοποίηση του ζευγαριού. Το πώς όμως συμβάλει ή διαταράσσει μακροπρόθεσμα τη σεξουαλική ικανοποίηση μένει να διερευνηθεί.

Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορεί να διατηρηθεί η σεξουαλική ικανοποίηση στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας σχέσης. Ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι το κολπικό σεξ, όταν μάλιστα οδηγεί σε κολπικό οργασμό, συνδέεται με τη διατήρηση μιας σεξουαλικής οικειότητας ανώτερης ποιότητας.

Πρόσφατα μάλιστα διερευνήθηκε η σχέση της συναισθηματικής οικειότητας με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με μια δημοσίευση στο Personality and Social Psychology Bulletin, οι ερευνητές εξηγούν ότι όταν τα άτομα κάνουν σεξ δεν αναζητούν μόνο τη σωματική οικειότητα αλλά και τη συναισθηματική. Το σεξ για τα ζευγάρια είναι ένας τρόπος να βιώσουν μια έντονη συναισθηματική σύνδεση και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Το σεξ λοιπόν σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση είναι τόσο σημαντικό στο βαθμό που δίνει αυτή την ευκαιρία στο ζευγάρι να εκφραστεί και να συνδεθεί συναισθηματικά.

Μια άλλη μελέτη από το πανεπιστήμιο της Indiana, στην οποία συμμετείχαν 100 ζευγάρια από 5 διαφορετικές χώρες που ήταν μαζί από ένα μέχρι 25 χρόνια, διερεύνησε την επίδραση του χρόνου στην ικανοποίηση από τη σχέση. Με το πέρασμα του χρόνου βρέθηκε ότι οι γυναίκες ανέφεραν περισσότερη σεξουαλική ικανοποίηση ενώ οι άνδρες λιγότερη. Επίσης οι άνδρες που έδιναν σημασία στον οργασμό της συντρόφου ήταν πιο πιθανό να δηλώσουν ευτυχισμένοι μέσα τη σχέση. Παράλληλα βρέθηκε ότι η σεξουαλική ικανοποίηση των γυναικών αυξήθηκε από 40% στην αρχή της σχέσης στο 86% μετά από 40 χρόνια σχέσης.

Από τη διεθνή βιβλιογραφία λοιπόν προκύπτει ότι η σεξουαλική δραστηριότητα, η συναισθηματική σύνδεση και ο χρόνος που παίρνουν οι δυο σύντροφοι μαζί είναι τα βασικά συστατικά μιας ευτυχισμένης σχέσης. Υπάρχει όμως ακόμα ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, η ανοιχτή επικοινωνία του ζευγαριού.

Πιο συγκεκριμένα τα σχετικά ερευνητικά ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η ανοιχτή επικοινωνία με το σύντροφο αναφορικά με τη σεξουαλική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος στις μακροχρόνιες σχέσεις. Οι ειδικοί μάλιστα επισημαίνουν ότι το να ξεκινήσει ένα ζευγάρι να μιλάει για το σεξ μπορεί να είναι μια καλή αφετηρία για την ενίσχυση της σεξουαλικής ικανοποίησης και της ευτυχίας του. Πολύ συχνά είναι δύσκολο να βρεθεί χρόνος για σεξουαλική δραστηριότητα μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα, η συναισθηματική σύνδεση όμως και το να αφιερώνει χρόνο ο ένας στον άλλο μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Πηγή: zougla.gr

Διαβάστε επίσης