Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου

Καταγγέλλονται από σήμερα όσοι οδηγοί δεν έχουν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας

Στους δρόμους ρίχνονται από σήμερα Αστυνομία και Τμήμα Οδικών Μεταφορών καταγγέλλοντας τους οδηγούς όσων οχημάτων δεν έχουν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας τους.

Η προθεσμία, χωρίς επιβάρυνση, έχει εκπνεύσει τα μεσάνυχτα της Κυριακής και από σήμερα επιβάλλεται πρόστιμο.

Με βάση την νοµοθεσία, επιβάλλεται επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισµα του ποσού των 10 ευρώ (όσα στοιχίζει η άδεια του συγκεκριμένου οχήματος+10 ευρώ) και ποσού ίσου µε το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόµενο ποσό για το τρέχον έτος.

Διαβάστε επίσης