Σάββατο, 8 Αυγούστου

Ζητείται Γραμματέας

C and N Auditors Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Καθήκοντα και υποχρεώσεις:
 • Ετοιμασία επιστολών
 • Ετοιμασία και κατάθεση αλλαγών στον Έφορο Εταιρειών
 • Επικοινωνία με τους πελάτες
 • Αρχειοθέτηση
 • Οργάνωση γραφείου
 • Διευθέτηση ραντεβού και διατήρηση ατζέντας
Προσόντα:
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών
 • Πτυχίο γραμματειακών σπουδών
 • Γνώση Η/Υ και διαδικτύου
 • Κάτοχος οποιουδήποτε επιπέδου LCCI θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον ένα χρόνο.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών στον κατάλληλο υποψήφιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: [email protected]αναγράφοντας στον τίτλο του email:”anergosjobs.com”

Διαβάστε περισσότερα @ anergosjobs.com

Διαβάστε επίσης