Πέμπτη, 9 Ιουλίου

13+1 μέτρα στην Αστυνομία για τις υποθέσεις εξαφανισμένων προσώπων

Δεκατέσσερα συνολικά μέτρα αποφάσισε η ηγεσία της Αστυνομίας, αναφορικά με τα κενά και τις ελλείψεις που εντοπίζονται στη διαδικασία διερεύνησης υποθέσεων ελλειπόντων προσώπων, μετά τις αποκαλύψεις των στυγερών εγκλημάτων του καθ’ ομολογία κατά συρροή δολοφόνου Νίκου Μεταξά. Ο Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης παρουσίασε σε δημοσιογράφους και λειτουργούς του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου τις αποφάσεις που λήφθηκαν αναφορικά με τον καθορισμό πρωτοκόλλων και ενεργειών για τέτοιου είδους υποθέσεις.

Μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν είναι:

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των υποθέσεων ελλειπόντων προσώπων ανατέθηκαν σε ειδική ομάδα στο Γραφείο Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια.

2. Συγκροτήθηκαν ομάδες κατά επαρχία που ήδη επιθεωρούν όλες τις υπάρχουσες υποθέσεις ελλειπόντων προσώπων και εξετάζουν κατά πόσο κάποιες από αυτές έχουν ελλείψεις, έτσι ώστε να καλυφθούν.

3. Εκπονήθηκε Αστυνομική Διάταξη με ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου ενεργειών για τις περιπτώσεις καταγγελιών ελλειπόντων προσώπων, περιλαμβανομένων και παιδιών.

4. Καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών που ασχολούνται με την διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

5. Έγινε αναβάθμιση του λογισμικής εφαρμογής και των δημοσίευσεων σε σχέση με τα ελλείποντα πρόσωπα, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Αστυνομίας για ευκολότερη πρόσβαση.

6. Υποβάλλονται εισηγήσεις για εξασφάλιση πρόσθετων νομικών εργαλείων αναφορικά με παρόμοιου τύπου υποθέσεις.

7. Επικαιροποίηση του Πρωτοκόλλου του Οργανισμού Hope For Children.

8. Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις Κοινότητες και ομάδες μεταναστών.

9. Αύξηση του προσωπικού (κατά 2 μέλη) της Ειδικής Ομάδας που αναφέρθηκε πιο πάνω

Ο Αρχηγός Αστυνομίας επισήμανε ότι επιδίωξη της Δύναμης είναι να απαντηθούν πειστικά και στην πράξη οι όποιεσδήποτε διαφαινόμενες αδυναμίες, λάθη και παραλείψεις. Οι ενέργειες που έγιναν σε άμεσο χρόνο, είπε, επικεντρώθηκαν σε μέτρα για την καλύτερη διερεύνηση υποθέσεων εξαφανισμένων προσώπων.

alphanews.live

Διαβάστε επίσης