Τρίτη, Φεβρουάριος 25

Μοίρασε πρόστιμα που…τσούζουν η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Αποφάσεις για 24 υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου ανακοίνωσε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και η καμπάνα χτύπησε βαριά σε 15 περιπτώσεις με το διοικητικό πρόστιμο να ανέρχεται στις 79.650.00 ευρώ.

Σίγμα

Η Αρχή επέβαλε το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €34.400 στο Σίγμα καθώς έκρινε ότι κατά την μετάδοση του «Τhe Voice» και «Το Ελλάδα έχεις ταλέντο» υπήρξαν παραβάσεις του Κώδικα Διαφημίσεων σχετικά με τη διάρκεια των διακοπών στο ενδιάμεσο των προγραμμάτων για μετάδοση διαφημίσεων και/ή τηλεμπορίας, οι οποίες είχαν χρονική διάρκεια πέραν των 3 ½ λεπτών.

Επίσης η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε σε διακοπές που πραγματοποιήθηκαν στο ενδιάμεσο του προγράμματος «Survivor», όπως αυτές μεταδόθηκαν στις 5.7.2018, και έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις επιβάλλοντας για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €3.000.

Αlpha Kύπρου

Διοικητικό Πρόστιμο €2.500 επέβαλε στον Alpha Κύπρου για τη μετάδοση ρεπορτάζ/ είδησης με κεντρικό αντικείμενο το σεξ, χωρίς ο οργανισμός να λάβει υπόψη την τοποθέτηση της εν λόγω εκπομπής εντός οικογενειακής ζώνης και χωρίς να κάνει τις αναγκαίες αναπροσαρμογές.

Σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, όπως αυτά μεταδόθηκαν στις 27.10.2018 και 28.10.2018, η Αρχή επέβαλε επίσης το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €7.000 που προκύπτουν από τη μετάδοση ρεπορτάζ, τα οποία δεν διέπονταν από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου του ατόμου (Διοικητικό Πρόστιμο €2.500). Τη μετάδοση ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια των οποίων ο οργανισμός μετέδωσε υλικό χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων μερών (Διοικητικό Πρόστιμο €2.000) και τη μετάδοση ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια των οποίων γινόταν αναφορά σε πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν απολαύει δίκαιης και ορθής συμπεριφοράς.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Louis Night Show», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 5.10.2018 και έκρινε παραβάσεις όσον αφορά τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να ληφθούν μέτρα για τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά (Διοικητικό Πρόστιμο €750). Τη μετάδοση προγράμματος, χωρίς να διασφαλιστεί ότι οι τηλεθεατές ήταν ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενό του (Διοικητικό Πρόστιμο €500). Τη μετάδοση προγράμματος, εντός της οικογενειακής ζώνης, χωρίς να εξασφαλιστεί όπως αυτό ήταν κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών (Διοικητικό Πρόστιμο €1.000). Για τους ίδιους λόγους επιβλήθηκε πρόστιμο στην εκπομπή και για την προβολή του «Louis Night Show», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 13.10.2018 με το συνολικό πρόστιμο να ανέρχεται αυτή την φορά στις €4.500

Επίσης η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Με Αγάπη Χριστιάνα», όπως αυτό μεταδόθηκε στις 5.7.2018, μεταξύ των ωρών 15:00 – 17:15. Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις όσον αφορά τη μετάδοση προγράμματος, που περιείχε αναφορές που δεν διέπονταν από αντικειμενικότητα και επικαιρότητα της πληροφόρησης (Διοικητικό Πρόστιμο €800). – Τη μετάδοση προγράμματος, το οποίο περιείχε αναφορές που δεν διέπονταν από την αρχή της υψηλής ποιότητας (Διοικητικό Πρόστιμο €650). – Τη μετάδοση προγράμματος, στο οποίο έγινε αναφορά σε πρόσωπο χωρίς αυτό να απολαύει δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς (Διοικητικό Πρόστιμο €800). Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €2.250.

Σε αντίστοιχη περίπτωση που αφορούσε στο πρόγραμμα «Mε αγάπη Χριστιάνα», όπως αυτό μεταδόθηκε την 1.10.2018 η Αρχή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση όσον αφορά τη μετάδοση συγκαλυμμένης οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης της συσκευής ‘E – Mug’ της Nescafe. Η Αρχή επέβαλε για τo πιο πάνω το διοικητικό πρόστιμο των €1.500.

Plus Tv

Η Αρχή επέβαλε την κύρωση της Προειδοποίησης και το διοικητικό πρόστιμο των €2.000 στο Plus Tv για τη μετάδοση παραθύρων τηλεαγοράς, τα οποία υπερέβαιναν τα οκτώ ημερησίως (μεταδόθηκαν 33 παράθυρα τηλεαγοράς) και η συνολική διάρκεια των οποίων υπερέβη τις τρεις ώρες ημερησίως (η συνολική διάρκεια ήταν 8 ώρες, 10 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα).

Στις €2.250 χιλιάδες ευρώ ανέρχεται το πρόστιμο που η Αρχή επέβαλε στο Plus Tv για την εκπομπή «Άστρα είναι θα περάσουν» και την μετάδοση συγκαλυμμένων οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων του αστρολόγου / παρουσιαστή του προγράμματος και τη μετάδοση προγράμματος εντός της οικογενειακής ζώνης, για το οποίο ο οργανισμός δεν εξασφάλισε ότι είναι κατάλληλο για όλο το κοινό.

OMEGA

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερεύνησε αυτεπάγγελτα υπόθεση που αφορούσε στο πρόγραμμα ‘GREECE’S NEXT TOP MODEL’, όπως αυτό μεταδόθηκε στις 10.09.2018 και 17.09.2018. Η Αρχή έκρινε ότι υπάρχουν παραβάσεις όσον αφορά τη μετάδοση προγράμματος, που δεν διεπόταν από την αρχή της ψηλής ποιότητας και για το οποίο ο οργανισμός δεν έλαβε μέτρα, ώστε να βρίσκεται στο ποιοτικό επίπεδο που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας (Διοικητικό Πρόστιμο €1.000). – Τη μετάδοση προγράμματος, που έθιξε την αξιοπρέπεια του γυναικείου φύλου (Διοικητικό Πρόστιμο €2.000). Η Αρχή επέβαλε για τα πιο πάνω το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €3.000.

Διαβάστε επίσης