Κυριακή, Μάιος 31

Οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές και διαιτολόγοι παίρνουν σειρά στο ΓΕΣΥ

Μανίκια έχουν σηκώσει τις τελευταίες ημέρες στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, για να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την ένταξη των υπόλοιπων κατηγοριών επαγγελματιών υγείας στη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ.

Πρόκειται για τρεις νέες κατηγορίες παρόχων, που περιλαμβάνουν διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών υγείας. Η πρώτη είναι οι νοσηλευτές και οι μαίες, η δεύτερη οι οδοντίατροι και η τρίτη οι άλλοι επαγγελματίες υγείας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι φυσιοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι και οι διαιτολόγοι.

Συζητήσεις έχουν ήδη γίνει και με τις τρεις κατηγορίες, ενώ, σε ό,τι αφορά τους άλλους επαγγελματίες υγείας, ήδη έχει γίνει η δημόσια διαβούλευση για τους κανονισμούς και πλέον ο ΟΑΥ μελετά και αξιολογεί τις παρατηρήσεις και τις απόψεις που έχουν καταγραφεί από τους συνδέσμους. Ακολούθως θα τεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και στη συνέχεια θα προωθηθούν στη Νομική Υπηρεσία και μετά στη Βουλή.

Η διαδικασία σε ό,τι αφορά στους οδοντιάτρους είναι σε διαφορετικό στάδιο, καθώς τώρα δημοσιεύτηκαν οι κανονισμοί και αναμένεται η ολοκλήρωση της συζήτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες υγείας και οι σύνδεσμοι που τους εκπροσωπούν τηρούν θετική στάση, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει την ολοκλήρωση των επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές, οι οποίες γίνονται σε καλό κλίμα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για ένταξή τους, μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων της διαβούλευσης, είναι αυτή που ακολουθείται και για τους υπόλοιπους παρόχους και αναμένεται να γίνει από τον επόμενο μήνα και με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ. Δηλαδή θα γίνει διαδικασία εγγραφής τους στο σύστημα ως επαγγελματίας υγείας, αναλόγως της ειδικότητας, και θα ακολουθήσει υπογραφή συμβολαίων.

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο που αυτοί οι επαγγελματίες θα λειτουργούν σε περιβάλλον ΓΕΣΥ, θα προσομοιάζει αυτόν των ειδικών γιατρών. Δηλαδή ο δικαιούχος που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες τους θα λαμβάνει το αντίστοιχο παραπεμπτικό από τον προσωπικό ή τον ειδικό ιατρό του, για συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων.

Οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για τα κριτήρια και στις υπηρεσίες, ώστε να καταλήξουν και στον ενδεικνυόμενο αριθμό επισκέψεων για κάθε περίπτωση. Είναι, άλλωστε, σαφές, πως σε αρκετές περιπτώσεις αυτών των ειδικοτήτων οι επισκέψεις είναι επαναλαμβανόμενες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξευρεθούν οι κατάλληλες φόρμουλες που θα διευκολύνουν όλους τους εμπλεκόμενους, θα προστατεύουν το σύστημα από καταχρήσεις και θα διασφαλίζουν ότι αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη θα έχουν εύκολη πρόσβαση. Ο ΟΑΥ έχει ήδη εμπειρία από την πρώτη φάση στη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων και, ως εκ τούτου, αναμένεται πως το επόμενο διάστημα θα καταλήξουν και σε αυτό το θέμα.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για τις αποζημιώσεις των νοσηλευτών, οδοντιάτρων και άλλων επαγγελματιών υγείας, οι συμπληρωμές έχουν ήδη αποφασιστεί, καθώς αποτελούν μέρος του σχεδιασμού. Για τους οδοντιάτρους δεν θα υπάρχει καμία συμπληρωμή, για τους νοσηλευτές και τις μαίες η συμπληρωμή θα είναι έξι ευρώ, ενώ για τους άλλους επαγγελματίες θα είναι δέκα ευρώ.

reporter.com.cy

Διαβάστε επίσης