Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου

Βγάζουν τα γάντια οι σερβιτόροι

Μετά τις φωνές διαμαρτυρίας από διάφορες κατηγορίες εργαζομένων για το ζήτημα των γαντιών το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε αναθεώρηση των πρωτοκόλλων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πλέον εργαζόμενοι όπως για παράδειγμα οι σερβιτόροι, δεν θα χρειάζεται να φορούν γάντια.

Γάντια θα πρέπει να φορούν μόνο όσοι εργαζόμενοι φορούσαν υποχρεωτικά για υγειονομικούς λόγους και πριν την πανδημία του κορωνοϊού όπως για παράδειγμα οι χειριστές τροφίμων.

“Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη σύσταση χρήσης γαντιών σε επαγγέλματα που δεν φορούσαν γάντια για εργασιακά αίτια πριν την επιδημία όπως είναι οι ταμίες, οι οδηγοί λεωφορείων και ταξί και οι εργαζόμενοι σε γραφεία”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε συνέχεια του πιο πάνω, όλα τα πρωτόκολλα/οδηγίες που αναφέρονται σε εργασιακούς χώρους, επικαιροποιούνται, με την άρση της υποχρέωσης εργαζόμενοι/επισκέπτες να φέρουν γάντια. Νοείται ότι η υποχρέωση εξακολουθεί να υφίσταται για χρήση γαντιών κατά τη διεκπεραίωση υπηρεσιών καθαριότητας. Στο Παράρτημα Ι αναφέρονται οι τίτλοι των πρωτοκόλλων που επηρεάζονται.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που συστήνεται ισχυρά η χρήση γαντιών, μετά την απόρριψή τους θα πρέπει να ακολουθείται η ορθή υγιεινή των χεριών, είτε με αλκοολούχο διάλυμα είτε με σαπούνι και νερό και ορθή απόρριψη.

Συγκεκριμένα

Εξαίρεση στα παραπάνω όπου και συστήνεται ισχυρά η χρήση γαντιών στην κοινότητα είναι:

1. Οι περιπτώσεις με επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός της οικογένειας, όπου εκεί συστήνεται η χρήση γαντιών στα άτομα εντός της οικογένειας που παρέχουν φροντίδα, καθαρίζουν και διαχειρίζονται τα λήμματα του κρούσματος και τα οποία μπορεί να είναι επιμολυσμένα, όπως τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα.

2. Επαγγέλματα που χρησιμοποιούσαν γάντια και πριν την εμφάνιση της επιδημίας, όπως π.χ. το προσωπικό καθαρισμού, χειριστές τροφίμων

αστυνομικοί, κ.τ.λ. Η χρήση γαντιών μπορεί να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως η ορθότερη επιλογή όταν η χρήση άλλου εξοπλισμού (π.χ. λαβίδας) ή χαρτιών μιας χρήσης δεν παρέχει αποτελεσματική προστασία κατά τον χειρισμό έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων.

 

Διαβάστε επίσης