Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου

Γάμοι: Πώς θα γίνεται η χαιρέτιση-Το παράδειγμα των 1000 ατόμων και τι αλλάζει

Πρωτόκολλο για την διεξαγωγή εκδηλώσεων εξέδωσε στις 15/7 το Υπουργείο Υγείας. Το πρωτόκολλο, έρχεται να δώσει απαντήσεις στα εκατοντάδες ζευγάρια τα οποία αγωνιούσαν για το πώς θα κάνουν τον γάμο τους.

Διευκρινίζεται ότι οι καλεσμένοι μπορεί να ξεπερνούν τον αριθμό των 350 ατόμων όμως υπό την ευθύνη των διοργανωτών η φυσική παρουσία του κοινού κατά τη διάρκεια των συγχαρητηρίων και του cocktail, να υπάρχει έλεγχος ώστε η ροή των ατόμων να είναι 250 άτομα ανά ώρα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της χρονικής διάρκειας των συγχαρητηρίων με το κοινό να συγχαίρει το ζευγάρι χωρίς ασπασμούς (δείτε σημείο πιο κάτω), και να αποχωρεί από τον χώρο της δεξίωσης. Κατ’ επέκταση εάν ο συνολικός αριθμός των καλεσμένων ανέρχεται στα 1000 άτομα τότε ο ελάχιστος χρόνος θα είναι 4 ώρες.

Η προετοιμασία του χώρου εκδήλωσης

– Εφαρμογή ειδικών υπηρεσιών καθαρισμού απολύμανσης με ειδικές μηχανές ψεκασμού COVID-19 πριν και μετά από κάθε εκδήλωση. Εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών καθαρισμού και απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας όπως δημοσιεύονται στον ιστότοπο – https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pc.pdf

– Σήμανση κτιριακών κατόψεων χρησιμοποιώντας νέα διαγράμματα χωρητικότητας βάσει τετραγωνικών μέτρων και του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

– Σήμανση σημείων απολύμανσης στην κτιριακή κάτοψη του χώρου.

– Καθαρισμός και απολύμανση εξοπλισμού του χώρου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας όπως δημοσιεύονται στον ιστότοπο – https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pc.pdf

– Οι πόρτες εισόδων και εξόδων του χώρου να παραμένουν ανοικτές. Σε περίπτωση που είναι αυτοματοποιημένες να τεθούν σε ανοικτή ρύθμιση.\

– Σήμανση της κυκλοφορίας εκδηλώσεων (ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου). Η κυκλοφορία να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η ταυτόχρονη διέλευση ατόμων στον ίδιο χώρο.

– Προκαθορισμένες ενδείξεις ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ από και προς το χώρο εκδήλωσης.

– Ανακύκλωση και εισροή καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους.

– Ενίσχυση της κυκλοφορίας φρέσκου αέρα.

– Εφαρμογή σε όλους τους κλειστούς χώρους των τεχνικών οδηγιών που εκδόθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την χρήση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, όπως αυτές δημοσιεύονται στον ιστότοπο:

Click to access erg31.pdf

– Διατήρηση φυσικής απόστασης βάσει κατευθυντήριων γραμμών για χωρητικότητα καθισμάτων και σήμανση τους στην κτιριακή κάτοψη.
Οι εσωτερικοί χώροι και η χωροθέτηση

– Η ευθύνη τήρησης της αποστασιοποίησης μεταξύ διαφορετικών ομαδών καλεσμένων (2 μέτρα) βαραίνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

– Η χωροθέτηση των τραπεζιών πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός και συγχρωτισμός. Ενδεικτικά, μπορεί για εξωτερικούς χώρους, να καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής:

– Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μέτρα.

– Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μέτρα.

– Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μέτρα.

– Για εσωτερικούς χώρους, ενδεικτικά καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής:

– Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,90 μ.

– Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,20 μ.

– Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,80 μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ

– Καταμέτρηση των καλεσμένων από ορισμένο άτομο του προσωπικού του χώρου.

– Χρήση ειδικών διαχωριστικών οπού χρειάζεται (διαχωριστικές αλυσίδες για την σωστή κατεύθυνση των καλεσμένων με σειρά και τάξη.)

– Σταθμοί απολύμανσης χεριών διαθέσιμοι στην είσοδο του κτηρίου και διάσπαρτα στον χώρο της δεξίωσης για συχνή απολύμανση.

– Σημάνσεις με οδηγίες για το πλύσιμο των χεριών, την κοινωνική απόσταση κ.λπ.

– Στην είσοδο και στην έξοδο του χώρου εκδήλωσης να υπάρχει σταθμός με απολυμαντικό χεριών.

– Έλεγχος για τήρηση αποστάσεων μεταξύ των καλεσμένων από ορισμένο άτομο του προσωπικού του χώρου.

– Τοποθέτηση ειδικού ασφαλούς κιβωτίου ή τραπεζιού για την τοποθέτηση των δώρων προς το ζευγάρι για αποφυγή χειραψίας και άμεσης επαφής.

– Σε ώρες αιχμής, όπου ο αριθμός πελατών υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, η ρύθμιση εισόδου – εξόδου και γραμμής αναμονής θα ελέγχεται από καταρτισμένο άτομο.

COCKTAIL RECEPTION – ΔΕΞΙΩΣΗ

– Χρήση αριθμού χώρων προσφοράς ποτών σύμφωνα με τον αριθμό καλεσμένων (με μέγιστο αριθμό η χρήση 2 σημείων) για την αποσυμφόρηση του σερβιρίσματος των καλεσμένων. Η εξυπηρέτηση των προσκεκλημένων θα γίνεται με τήρηση αποστασιοποίησης 2 μέτρων και για το σκοπό αυτό θα υπάρχει κατάλληλη σηματοδότηση στο έδαφος.

– Μιας χρήσης καλαμάκια.

– Οργάνωση του χώρου ετοιμασίας ποτών ώστε όλα τα προϊόντα (πάγος, ποτήρια, ποτά) να μην βρίσκονται εκτεθειμένα.

– Περιγραφή τροφίμων με ειδικά καρτελάκια.

– Προστατευτικά καλύμματα όπου ενδείκνυται.

 

Διαβάστε επίσης