Δευτέρα, 12 Απριλίου

Ήταν η τελευταία φορά που αλλάξαμε τα ρολόγια μπροστά;

Ήταν τα ξημερώματα η τελευταία φορά που γυρίσαμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά;

Άλλαξε από τα ξημερώματα η ώρα με τους ωρολογιακούς δείκτες να λαμβάνουν το θερινό ωράριο.

Στις 3 τα ξημερώματα της 28ης Μαρτίου 2021 οι δείκτες των ρολογιών γύρισαν ακόμα μια φορά μία ώρα μπροστά.

Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν αυτό θα γίνει για τελευταία φορά με την απάντηση να είναι πως όχι δεν είναι η τελευταία φορά που θα συμβεί, αφού δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση.

Ήταν 12 Σεπτεμβρίου 2018, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση έτσι ώστε να μπει τέλος στην αλλαγή της ώρας κάθε έξι μήνες, επιτρέποντας παράλληλα στις χώρες να επιλέξουν εάν θα κρατούσαν μόνιμα τη χειμερινή ή τη θερινή ώρα.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση, λαμβάνοντας 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, εκ των οποίων το 84% ήταν υπέρ της διακοπής της αλλαγής, ενώ το 16% τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του παρόντος συστήματος.

Στις 26 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση σχετικά με την πρόταση της Koμισιόν, υποστηρίζοντας το τέλος των αλλαγών στην ώρα μέχρι το 2021, οπότε και η κάθε χώρα καλείται να επιλέξει εάν οι δείκτες των ρολογιών θα παραμείνουν στη θερινή ή τη χειμερινή. Το πράσινο φως ωστόσο δίνεται οριστικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι αλλαγές στην ώρα στις ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησαν τον περασμένο αιώνα για εξοικονόμηση ενέργειας, ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμου ή κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970. Από το 1980, η ΕΕ υιοθέτησε σταδιακά νομοθεσία που τερματίζει τα αποκλίνοντα χρονοδιαγράμματα των εθνικών ρολογιών.

Από το 2001, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ΕΕ κάθε κράτος-μέλος έχει την υποχρέωση να γυρίζει τους δείκτες σε θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου ενώ επιστρέφουν χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Πάντως όπως αναφέρει η Κομισιόν, οι επιπτώσεις από την αλλαγή είναι πιθανό να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση κάθε κράτους μέλους: Τα βόρεια κράτη -μέλη για παράδειγμα έχουν ήδη μεγάλη εποχιακή αλλαγή στο διαθέσιμο φως της ημέρας κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά συνέπεια, βιώνουν πιο σκοτεινούς χειμώνες με λιγότερο φως κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιο φωτεινά καλοκαίρια με σύντομες νύχτες. Για τα πιο νότια κράτη -μέλη, αυτές οι διαφορές δεν είναι τόσο ακραίες.

Να σημειωθεί ότι μια αλλαγή του συστήματος θα επιφέρει επίσης και κόστος στη μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Ακόμη και τα συστήματα πληροφορικής θα πρέπει να επαναπρογραμματιστούν και να αναδιαμορφωθούν. Αυτό θα είναι κρίσιμο για τον προγραμματισμό και στο λογισμικό , κάτι που έχει σύνδεση για παράδειγμα με τα συστήματα υγείας αλλά και τα συστήματα κρατήσεων ταξιδιών.

Η μπάλα τώρα βρίσκεται στο γήπεδο των κρατών-μελών για να καταλήξει το Συμβούλιο σε μία κοινή απόφαση. Μέχρι τότε, η αλλαγή στους δείκτες των ρολογιών συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης