Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου

Συστάσεις προς εργαζόμενους στο ύπαιθρο και ευάλωτες ομάδες λόγω σκόνης

Μέτρα προστασίας για εργαζόμενους στο ύπαιθρο και ευάλωτες ομάδες συστήνουν οι αρμόδιοι λόγω της αυξημένης σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Ανακοίνωση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι στις 08:00 το πρωί οι μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10) στην ατμόσφαιρα, ήταν αυξημένες και κυμάνθηκαν μεταξύ 112 μg/m3 και 259 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

Αναμένεται ότι η μέση 24ωρη τιμή θα υπερβεί την αντίστοιχη οριακή τιμή των 50 μg/m3 που καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης

Comments are closed.