Δευτέρα, Μάιος 25

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα φάρμακα στο ΓεΣΥ

Mε την εφαρμογή του ΓεΣΥ αλλάζει ολόκληρο το σκηνικό σε ό,τι αφορά τα φάρμακα. Με την ιατρική συνταγή στο χέρι οι δικαιούχοι του συστήματος θα μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από όποιο φαρμακείο επιθυμούν. Από τη στιγμή μάλιστα που παρουσιάζουν συνταγή συμβεβλημένου με το ΓεΣΥ προσωπικού ή ειδικού γιατρού θα παίρνουν τα φάρμακά τους πληρώνοντας μόνο ένα ευρώ ανά συσκευασία φαρμάκου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν επισκεφτούν γιατρό που δεν είναι συμβεβλημένος στο ΓεΣΥ τότε δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν τα φάρμακά τους στο πλαίσιο του συστήματος. Θα πρέπει, δηλαδή, να πληρώνουν στη λιανική τιμή των φαρμάκων. Το ΓεΣΥ καλύπτει ένα ευρύ κατάλογο φαρμάκων, δεν καλύπτει όμως τα φάρμακα που είναι γνωστά ως μη συνταγογραφούμενα.

Από πού θα προμηθευόμαστε τα φάρμακά μας σε συνθήκες ΓεΣΥ;
Oι πολίτες-δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα έχουν ελεύθερη επιλογή του φαρμακείου απ’ όπου θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους. Ορισμένα φάρμακα βέβαια, λόγω ασφάλειας, ανάγκης παροχής εξειδικευμένων φαρμακευτικών υπηρεσιών ή και ανάγκης διατήρησης αρχείου, θα διατίθενται μόνο από κάποια συγκεκριμένα νοσοκομειακά φαρμακεία.

Ποια φάρμακα καλύπτει το ΓεΣΥ;
Το ΓεΣΥ καλύπτει μόνο συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ο καθορισμός του ποια φάρμακα είναι συνταγογραφούμενα και ποια όχι, καθορίζεται με διάταγμα από το Υπουργείο Υγείας και δεν έχει να κάνει με το αν πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ ο φαρμακοποιός τα παρέχει χωρίς συνταγή για οποιουσδήποτε λόγους (π.χ. υπάρχει παλιά συνταγή, δεν είναι αυστηρά ελεγχόμενα κ.λπ.). Εννοείται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει φάρμακα που χρησιμοποιούνται τόσο στις χρόνιες και οξείες παθήσεις καθώς και στις σοβαρές και σπάνιες ασθένειες. Τα φάρμακα τα οποία καλύπτει το ΓεΣΥ, αξιολογούνται προηγουμένως από δύο επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, εναλλακτικές επιλογές και κόστος. Στο ΓεΣΥ θα περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακα που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο εκτός από τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ). Φάρμακα τα οποία είναι πρωτότυπα και δεν υπάρχουν γενόσημά τους ή ανταλλάξιμα φάρμακα, θα αποζημιώνονται πλήρως από το ΓεΣΥ και ο δικαιούχος θα καταβάλλει μόνο ένα ευρώ για να τα προμηθευτεί. Επίσης, ο δικαιούχος δεν θα καταβάλλει καμία απολύτως συμπληρωμή για τα φάρμακα που θα του χορηγούνται στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ και γιατί δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ;
Τα μη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗΣΥΦΑ) είναι φάρμακα που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση από το ευρύ κοινό χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή. Ο κύριος λόγος που αυτά τα φάρμακα είναι μη συνταγογραφούμενα, είναι γιατί για τη χρήση τους δεν απαιτείται η επίβλεψη γιατρού, είναι σχετικά ασφαλή και ο κίνδυνος κατάχρησης είναι πολύ περιορισμένος. Είναι φάρμακα που ο ασθενής χρησιμοποιεί για αυτοθεραπεία και αφορούν μόνο ήπιες ασθένειες (π.χ. κοινό κρυολόγημα, ήπιος πόνος, κ.λπ.). Τα ΜΗΣΥΦΑ δεν αποζημιώνονται συνήθως από τα συστήματα υγείας και δεν θα αποζημιώνονται ούτε από το ΓεΣΥ.

Λαμβάνω συγκεκριμένο φάρμακο για την πίεση, το οποίο προμηθεύομαι σήμερα από τα κρατικά φαρμακεία. Στο ΓεΣΥ θα μπορώ να το προμηθεύομαι δωρέαν;
Το ΓεΣΥ θα αποζημιώνει πλήρως (με την καταβολή ενός ευρώ), το φθηνότερο φάρμακο. Ο κατάλογος φαρμάκων του ΓεΣΥ είναι διευρυμένος και θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο δικαιούχος, σε συνεννόηση με τον γιατρό του, έχει ρόλο στην επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής. Κάποιες από τις επιλογές αυτές πιθανόν να απαιτούν την καταβολή από τον δικαιούχο ενός μικρού χρηματικού ποσού (συνεισφοράς) η οποία αποτελεί τη διαφορά κόστους μεταξύ του φθηνότερου προϊόντος μιας κατηγορίας φαρμάκων που αποζημιώνει πλήρως το ΓεΣΥ και του προϊόντος που έχει συνταγογραφηθεί. Για παράδειγμα, στην αγορά κυκλοφορούν τέσσερα σκευάσματα για τη χοληστερόλη (τρία γενόσημα και το πρωτότυπο). Το ΓεΣΥ θα αποζημιώνει το φθηνότερο. Εάν όμως ο δικαιούχος επιθυμεί ένα από τα υπόλοιπα τρία (ή το πρωτότυπο) θα μπορεί να το προμηθευτεί πληρώνοντας μόνο τη διαφορά στην τιμή.

Tι είναι τα γενόσημα φάρμακα;
Τα γενόσημα φάρμακα είναι ουσιωδώς όμοια με τα πρωτότυπα φάρμακα και διατίθενται στην αγορά αφού το πρωτότυπο φάρμακο έχει χάσει την πατέντα αποκλειστικής παραγωγής και διάθεσής του στην αγορά. Τα γενόσημα φάρμακα υπόκεινται στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους παραγωγής και εισαγωγής όπως τα πρωτότυπα προϊόντα, είναι το ίδιο ασφαλή και αποτελεσματικά και παρακολουθούνται διαρκώς, όπως ακριβώς και τα πρωτότυπα φάρμακα όσον αφορά την εμφάνιση ανεπιθύμητων παρενεργειών. Θεωρούνται ως θεραπευτικά ισοδύναμα και ανταλλάξιμα με το πρωτότυπό τους. Στον κατάλογο του ΓεΣΥ θα περιλαμβάνονται μόνο φάρμακα με άδεια κυκλοφορίας των οποίων η ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητά έχει τεκμηριωθεί. Η χρήση των γενοσήμων αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων. Οι εξοικονομήσεις που θα επιτυγχάνει το ΓεΣΥ με αυτό τον τρόπο θα χρησιμοποιούνται για την αποζημίωση νέων καινοτόμων φαρμάκων, των οποίων το κόστος τους είναι πολύ μεγάλο, καθώς και για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού.

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ο φαρμακοποιός θα μπορεί να προτείνει σε δικαιούχο άλλο φάρμακο;

Ο φαρμακοποιός δικαιούται να αλλάξει ένα φάρμακο μόνο αν συντρέχουν και οι δύο πιο κάτω περιπτώσεις:

– το φάρμακο που θα δώσει ο φαρμακοποιός έχει την ίδια δραστική ουσία και φαρμακοτεχνική μορφή με αυτό που συνταγογράφησε ο γιατρός και

– το φάρμακο το οποίο θα δώσει ο φαρμακοποιός είναι το φθηνότερο της κατηγορίας του και έτσι ο δικαιούχος θα πληρώσει μόνο συμπληρωμή ενός ευρώ.

Η αντικατάσταση που θα κάνει ο φαρμακοποιός μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου, δεν επηρεάζει ουδόλως ούτε την ασφάλεια αλλά ούτε και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας αφού στην ουσία θα πρόκειται για όμοια προϊόντα:

. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν 5 διαφορετικές εμπορικές ονομασίες με την ίδια ακριβώς δραστική ουσία (φάρμακο), και ο γιατρός σας δεν σας έχει συνταγογραφήσει το φθηνότερο, τότε ο φαρμακοποιός, με τη δική σας έγκριση, μπορεί να σας δώσει το φθηνότερο. Σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσετε μόνο ένα ευρώ συμπληρωμή.

Συνταγές μακράς διάρκειας

Πάσχω από χρόνια ασθένεια. Θα πρέπει κάθε φορά να επισκέπτομαι τον γιατρό μου για συνταγή για να παίρνω τα φάρμακά μου;
Στις περιπτώσεις χρόνιας πάθησης ο γιατρός θα έχει τη δυνατότητα έκδοσης επαναλαμβανόμενης συνταγής, η οποία θα ισχύει μέχρι έξι μήνες. Έτσι θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία των δικαιούχων. Ο ασθενής, ωστόσο, θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθεί τον φαρμακοποιό του έξι φορές για να προμηθευτεί τα φάρμακά του αφού κάθε ιατρική συνταγή θα είναι προσαρμοσμένη στις μηνιαίες ανάγκες του ασθενούς.

Οι εκτός ΓεΣΥ γιατροί

Εάν επισκεφτώ γιατρό που δεν είναι συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ θα μπορώ να πάρω, ως δικαιούχος, τα φάρμακά μου πληρώνοντας μόνο ένα ευρώ;
Όχι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ο δικαιούχος να προμηθευτεί τα φάρμακά του πληρώνοντας μόνο το ένα ευρώ της συμπληρωμής, είναι η ιατρική συνταγή που θα προσκομίσει στο φαρμακείο (το οποίο θα πρέπει επίσης να είναι συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ) να είναι υπογεγραμμένη από γιατρό, προσωπικό ή ειδικό, ο οποίος είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Στην περίπτωση δηλαδή που κάποιος δικαιούχος επισκεφτεί γιατρό εκτός του ΓεΣΥ τότε θα πρέπει να πληρώσει τη λιανική τιμή των φαρμάκων.

politis.com.cy

Διαβάστε επίσης