Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου

Κατ’ οίκον νοσηλευτές στο ΓεΣΥ – Τι θα ισχύει

Με την πλήρη εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας αλλάζουν τα δεδομένα και σε ό,τι αφορά την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, αλλά και την εξωνοσοκομειακή παροχή άλλων υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και υπηρεσίες κλινικών διαιτολόγων ή ψυχολόγων.

Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές, η φροντίδα θα παρέχεται κατ’ οίκον από ιδιώτες νοσηλευτές, οι οποίοι θα εργάζονται είτε οργανωμένα ως εταιρείες είτε ατομικά ως ιδιώτες και για κάθε επίσκεψη νοσηλευτή ο ασθενής θα καταβάλλει συμπληρωμή ύψους €6 (πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό αυτό ενδεχομένως να μειωθεί).

Στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, οι γυναίκες θα έχουν κατ’ οίκον φροντίδα και σε ότι αφορά τις μαίες. Ωστόσο, στην περίπτωση των μαιών, ο διάλογος μεταξύ του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού ο ΠΑΣΥΝΜ διεκδικεί την απευθείας πρόσβαση των γυναικών στις μαίες ή τη δυνατότητα παραπομπής των γυναικών από τον προσωπικό τους γιατρό, αλλά στον σχεδιασμό του ΟΑΥ περιλαμβάνεται παραπομπή μόνο από τους γυναικολόγους.

Ο τρόπος με τον οποίο νοσηλευτές και μαίες θα λειτουργούν στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας, περιγράφεται στο προτεινόμενο κείμενο Κανονισμών το οποίο ο ΟΑΥ έθεσε την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο κείμενο κανονισμών έχει στόχο τον καθορισμό:
– Των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων των νοσηλευτών και μαιών με τους οποίους ο Οργανισμός συμβάλλεται.
– Των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από τους νοσηλευτές και μαίες, εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.
– Της αμοιβής.
– Των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
– Της διαδικασίας εγγραφής νοσηλευτών και μαιών στο σύστημα.
– Της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό.
– Της τήρησης αρχείου από νοσηλευτές και μαίες.

Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να διατυπώσουν επί του συγκεκριμένου Κειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά και απλοί πολίτες και μπορούν να τα αποσταλούν μέχρι τις 2η Ιανουαρίου 2020 στον ΟΑΥ.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΝΜ, Γιάννης Λεοντίου, «ο ΟΑΥ έχει ζητήσει και επίσημα από τον σύνδεσμο τα σχόλια, τις ενστάσεις ή και τις εισηγήσεις μας γύρω από το κείμενο Κανονισμών το οποίο έχει ετοιμαστεί και θα βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες». Ο σύνδεσμος, πρόσθεσε ο κ. Λεοντίου, «έχει ζητήσει από όλους τους φορείς που εκπροσωπούν νοσηλευτές και μαίες, αλλά και από τον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά, να μελετήσει το κείμενο Κανονισμών και να υποβάλει στα σχόλια του στον ΠΑΣΥΝΜ μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, ώστε εμείς στη συνέχεια να μελετήσουμε με τη δική μας σειρά όλες τις απόψεις και να διαμορφώσουμε την κοινή πρόταση που θα θέσουμε ενώπιον του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας».

Σύμφωνα με τον κ. Λεοντίου, «ο διάλογος με τον ΟΑΥ που αφορά τόσο τον τρόπο συνεργασίας των νοσηλευτών και μαιών με τον Οργανισμό, όσο και την οικονομική πτυχή αυτής της συνεργασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη» και πρόσθεσε ότι «τώρα μάλλον η διαβούλευση θα προχωρήσει στο θέμα των αποζημιώσεων, αφού στα πρακτικά ζητήματα φαίνεται να υπάρχει διάθεση από όλους για συμφωνημένο πλαίσιο». Με αυτά τα δεδομένα, είπε καταλήγοντας ο κ. Λεοντίου «από δικής μας πλευρές θα θέσουμε ενώπιον του ΟΑΥ και τις θέσεις μας σε ό,τι αφορά τον “κατάλογο δραστηριοτήτων” (κατάλογος στον οποίο θα καταγράφονται οι νοσηλευτικές υπηρεσίες που θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ) και θεωρούμε ότι η διαβούλευση θα κυλήσει ομαλά».

Ετοιμάζονται και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας
Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΑΥ, εκτός από τους Κανονισμούς για τους νοσηλευτές και τις μαίες, έθεσε στη δημόσια διαβούλευση και το προτεινόμενο Κείμενο Κανονισμών για τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ κατά τη δεύτερη φάση εφαρμογής του, την 1η Ιουνίου 2020. Σκοπός των συγκεκριμένων κανονισμών, είναι να καθοριστούν τα επαγγέλματα και ειδικότητες των διαφόρων ομάδων λειτουργών υγείας, αλλά και οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους δικαιούχους του ΓεΣΥ.

Επίσης, στους Κανονισμούς καθορίζονται ο τρόπος αμοιβής των επαγγελματιών υγείας, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από τους επαγγελματίες και η υποχρέωση για τήρηση αρχείου.

Αναφέρεται ότι και στην περίπτωση των φυσιοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, κλινικών διαιτολόγων και κλινικών ψυχολόγων, οι δικαιούχοι θα καταβάλλουν συμπληρωμή ύψους €10 για κάθε επίσκεψη.

Όπως και στην περίπτωση των νοσηλευτών και μαιών, οι σχετικοί κανονισμοί έχουν τεθεί ενώπιον των φορέων των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων λειτουργών υγείας, οι οποίοι και έχουν το δικαίωμα να θέσουν ενώπιον του ΟΑΥ τα σχόλια, τις ενστάσεις ή τις εισηγήσεις τους μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2020.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα μελετήσει τα σχόλια, τις ενστάσεις αλλά και τις εισηγήσεις που θα τεθούν ενώπιον του από τους εμπλεκόμενους φορείς και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των Κειμένων Κανονισμών, τα οποία θα σταλθούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο για να καταλήξουν ακολούθως στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση τους σε νόμο.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε όλα τα κείμενα Κανονισμών, περίπου δέκα, τα οποία βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ετοιμασίας τους από τον ΟΑΥ αλλά θα πρέπει να ψηφιστούν σε νόμο πριν από την 1η Ιουνίου 2020.

24h.com.cy

Διαβάστε επίσης