Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου

Αυτό είναι το διάταγμα για τις υποχρεωτικές μάσκες

Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Υγείας το διάταγμα με το οποίο καθίστανται υπόχρεωτικές οι μάσκες σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 46) του 2020.

Διαβάστε το σχετικό διάταγμα εδώ.

Διαβάστε επίσης